ลูซิเฟล (กาแฟ)
ตัวละครที่Cos
ตัวละครมาจากเรื่อง
Cosในงาน
วันที่ที่จัดงาน (ว/ด/ป)
คนของชั้นคนเดียว
Chobits
Cartoon & Animation 2003
14-16/03/2003
Chibi Moon
Sailor Moon
Cosplay Bionic II
19/04/2003
1 1