คุรานาเอะ (มิ้นท์)
ตัวละครที่Cos
ตัวละครมาจากเรื่อง
Cosในงาน
วันที่ที่จัดงาน (ว/ด/ป)
เอลด้า
Chobits
Cartoon & Animation 2003
14-16/03/2003
Sailor Venus
Sailor Moon
Cosplay Bionic II
19/04/2003
เอลด้า
Chobits
Japanese Festival # 3
06/07/2003
เอลด้า
Chobits
VBK4 - Characters' Caravan
26/10/2003
1 1